O Školi

Odlukom Vlade Republike Srpske (broj 04/01-012-1903) od 15.11.2007. godine data je saglasnost za osnivanje Osnovne muzičke škole “Kornelije Stanković”.

Adresa: Patrijarha Pavla, 76300 Bijeljina

Karadjordjeva 3, 76330 Ugljevik
Kontakt telefon: 00387 (0) 65 181 484
e-mail: mskornelijestankovic@gmail.com
www.mskornelijestankovic.com
Osnivač: Slaviša Perić

Žiro računi: NLB RAZVOJNA BANKA a.d. Bijeljina 562-003-80647016-95

Saradnja: ODESKA DRŽAVNA MUZIČKA AKADEMIJA,
A.V.NEZDANOVE, UKRAJINA